closeTerug naar inventaris

Transcriptie

the

aar

onding a

en gake

ae

20

het

Den in Verthier

5: Jaren in ’t boek

door den Jaar van

anderen

178 /7

A:

81½

725

26:

470¼.

360

180

240:

400.

183

98

1156:

308

100

540:

873:

404:

523:½:

164:

198

133:

31½

20½

17½:

38

33

177½

restant

aan Contant

onder Panno

7ber 1787.

228:

83

28

32

39.

1

15

15

15:

1 pak

1

20. p„s

Eijsch

voor

voor

A

A=o

1788.

1789:

1:

1

3:

4:

2:

2:

8

4:

1

3:

1½:

4

2.

6:

16:

16

30:

60.

2

4:

2:

2:

6.

2:

2:

2:

1

10

10:

10

1

1

Nagis,

Sing

voor

1790.

2:

4.

2

2:

6

2

2

2

1

m

10

10:

10:

Tak

1

Jingang Pinas

d:o drongang

Zeildoek gem: ruwe kust 3: Z=t palicols

Cerlonse Leywaten

guinees Grot gebl: 2 en 3: Zoort

Salemp: 2: 3: d:o

Zouratsb Leijwaten

Deekens gecattoeneerde groote

Bagtas Swarte breede heede

d=o

d=o d=o

halve

karikams kl: 2oode

Neguaniassen groove als

t van 8: wasa voor den verkoop,

voor de verstrecking

p:s chitsen Cheronse

Vlagge doeken roode

do

witte

d=o

d:o

d:o blauwe

Bengaalse Leywaaten

pak chitsen patenasse

d.o Cassembesaarse

p:s Armosijnen dubbelde roode witte blouw en

geelo van ieder 5: pees:

voor PSuarnisoen

Arkk blauwe Caken

Pchair tood laken

roll: Roode mantelstof

korg„ baftas wode tot voering

blauw Chineese linne fot toeken

geel _=o

d:o onderpacken

p„s deeeen kwassen

d:o

hoede

verto

29