close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0083

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

the

aar

onding a

en gake

ae

20

het

Den in Verthier

5: Jaren in ’t boek

door den Jaar van

anderen

178 /7

A:

81½

725

26:

470¼.

360

180

240:

400.

183

98

1156:

308

100

540:

873:

404:

523:½:

164:

198

133:

31½

20½

17½:

38

33

177½

restant

aan Contant

onder Panno

7ber 1787.

228:

83

28

32

39.

1

15

15

15:

1 pak

1

20. p„s

Eijsch

voor

voor

A

A=o

1788.

1789:

1:

1

3:

4:

2:

2:

8

4:

1

3:

1½:

4

2.

6:

16:

16

30:

60.

2

4:

2:

2:

6.

2:

2:

2:

1

10

10:

10

1

1

Nagis,

Sing

voor

1790.

2:

4.

2

2:

6

2

2

2

1

m

10

10:

10:

Tak

1

Jingang Pinas

d:o drongang

Zeildoek gem: ruwe kust 3: Z=t palicols

Cerlonse Leywaten

guinees Grot gebl: 2 en 3: Zoort

Salemp: 2: 3: d:o

Zouratsb Leijwaten

Deekens gecattoeneerde groote

Bagtas Swarte breede heede

d=o

d=o d=o

halve

karikams kl: 2oode

Neguaniassen groove als

t van 8: wasa voor den verkoop,

voor de verstrecking

p:s chitsen Cheronse

Vlagge doeken roode

do

witte

d=o

d:o

d:o blauwe

Bengaalse Leywaaten

pak chitsen patenasse

d.o Cassembesaarse

p:s Armosijnen dubbelde roode witte blouw en

geelo van ieder 5: pees:

voor PSuarnisoen

Arkk blauwe Caken

Pchair tood laken

roll: Roode mantelstof

korg„ baftas wode tot voering

blauw Chineese linne fot toeken

geel _=o

d:o onderpacken

p„s deeeen kwassen

d:o

hoede

verto

29