close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lb

p:s

vertier,

Den

in 5: Jaaren in te boek

door den Jaar van

anderen Ao 177.

4:

7 1/8

1

7

382:2:

lb:

8:

2

p

2875:

695:

871

2443.

57:

f„

67¼

175½:

20

279

2398:

12:

2965:

R 14000

lb: 6792592.

454:

borf: 190

67.

Iasten

2:

20250:

44353:

d

33102½

283077:

p:s 305:

50:

329:

150

27474:

40: bt:

20:

10½

3:

6

2291

3000:

Restant

onder p=s

7ber

1787:

1 7/4:

79

4:

400.

165:

1

80

170

113:

12:

482:½:

553:

28:

n

53579½:

50:

140¾: lb:

2:

1

4:

42

Eijsch

voor

A.o

1788:

Van Ambagts Quartier

2: Vaten Brussel Land

200

l: kregth tot gebruijk bij de timmerekuijpers en buijten Comptoiren

2:

p:o wonde draaij Mijpsteenen van 3. â 4. d=m d=k

Van Java

400

kan

Jork olij

400:

Jatand blij Sartad

1

p„s Land schuijt lang 30: â 32: v=n e breed 8: voesten

50:

Swalpen van 2: â 4: d=m

100

Tinkamse planken groote tot t vervlakke der vaartuijgen en

d=o

150:

do klein dandersints benoodigt

800.

Jatij Leggero duigen tot ’t maken en te pareeren van vaatwerkken &=a

25:

vell: geel half Leer Javas

40:

p=rr Amans muijlen voor t Hospitaal

3000:

k:

olij van Klappus

lasten

400

Rijst

100

bessen Bind rottings Javas

2: Coyjangs

witte taffel Rijst

35: Vellen

koebeeste of zogenaamde bruin leer tot ’t repareeren der Blasbulgen

Cadij afgetrapte

30000. porse

10: Coijongs

zout tot de ord=e verstrecking

150: p:s

moole planken van 1½: d=m hoog benoodigt tet ’t maaken van de den

ten als meede het bekleeden van deur

d:o

100:

2: vengster kousynen etc

Rhalen

30

Cattoene gaeren Javas dispenszoort

1:

Barcq van 90: tot 100 voeten lang voorsien van een Last

„poort aan wederzijden breed na proportie

Manschaffen

50:

koppen

Europeese Militairen

2:

slootemakers hun ambagt wel verstaande

2:

Grofsmeede

1

1

schilder en Glasemaker hoog benoodigt insteede van die verlost zynen

1.

Rademaker voor de Arthillery

geen ander aanhanden.

4:

onder en derde meesters

krankbezoeken hoog benoodigt

2:

Lieutenants of sous Lieutenant ter zee benoodigt

2:

uyt de Prthillerij

6:

haire siften met trommels fijne

2:

mortiers quadranten

Canon d=o

4:

kurk d:o

6

Ingevolge

b:o

bossen