close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0089

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lb

p:s

vertier,

Den

in 5: Jaaren in te boek

door den Jaar van

anderen Ao 177.

4:

7 1/8

1

7

382:2:

lb:

8:

2

p

2875:

695:

871

2443.

57:

f„

67¼

175½:

20

279

2398:

12:

2965:

R 14000

lb: 6792592.

454:

borf: 190

67.

Iasten

2:

20250:

44353:

d

33102½

283077:

p:s 305:

50:

329:

150

27474:

40: bt:

20:

10½

3:

6

2291

3000:

Restant

onder p=s

7ber

1787:

1 7/4:

79

4:

400.

165:

1

80

170

113:

12:

482:½:

553:

28:

n

53579½:

50:

140¾: lb:

2:

1

4:

42

Eijsch

voor

A.o

1788:

Van Ambagts Quartier

2: Vaten Brussel Land

200

l: kregth tot gebruijk bij de timmerekuijpers en buijten Comptoiren

2:

p:o wonde draaij Mijpsteenen van 3. â 4. d=m d=k

Van Java

400

kan

Jork olij

400:

Jatand blij Sartad

1

p„s Land schuijt lang 30: â 32: v=n e breed 8: voesten

50:

Swalpen van 2: â 4: d=m

100

Tinkamse planken groote tot t vervlakke der vaartuijgen en

d=o

150:

do klein dandersints benoodigt

800.

Jatij Leggero duigen tot ’t maken en te pareeren van vaatwerkken &=a

25:

vell: geel half Leer Javas

40:

p=rr Amans muijlen voor t Hospitaal

3000:

k:

olij van Klappus

lasten

400

Rijst

100

bessen Bind rottings Javas

2: Coyjangs

witte taffel Rijst

35: Vellen

koebeeste of zogenaamde bruin leer tot ’t repareeren der Blasbulgen

Cadij afgetrapte

30000. porse

10: Coijongs

zout tot de ord=e verstrecking

150: p:s

moole planken van 1½: d=m hoog benoodigt tet ’t maaken van de den

ten als meede het bekleeden van deur

d:o

100:

2: vengster kousynen etc

Rhalen

30

Cattoene gaeren Javas dispenszoort

1:

Barcq van 90: tot 100 voeten lang voorsien van een Last

„poort aan wederzijden breed na proportie

Manschaffen

50:

koppen

Europeese Militairen

2:

slootemakers hun ambagt wel verstaande

2:

Grofsmeede

1

1

schilder en Glasemaker hoog benoodigt insteede van die verlost zynen

1.

Rademaker voor de Arthillery

geen ander aanhanden.

4:

onder en derde meesters

krankbezoeken hoog benoodigt

2:

Lieutenants of sous Lieutenant ter zee benoodigt

2:

uyt de Prthillerij

6:

haire siften met trommels fijne

2:

mortiers quadranten

Canon d=o

4:

kurk d:o

6

Ingevolge

b:o

bossen