closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

speculatieve remarques no„

„pens ’t gedrag van Bangeman

in deezem

die intussen van hier is vertrok„

„ken

§ 444:

deeze questieuse 20: stukken

Gunees

zijn met nog 20: andere

door Bangeman in Casbetaald

gem: Chinees ons vertoond heeft; zo wel als het geene

wij daar op geremarqueert, hebben omstandig in onse Reso

„lutie van gem: 4: Jubij beschreeven zijnde, zullen wij ter

vermijding van prolixiteiten hier bij alleenlijk maar

aan haalen, hoe het ons vrij speculatieff is voorgekoomen

dat Bangeman voor de verscheene tijd van ses maanden

of voor dat do vendugelden moesten g’incasseerd worde

gem: Chinees Limdjoeko door en Notaris en getuijgen

heeft kunnen laten afvraagen hoe veel stukken van

die Lijwaaten hij gekreegen hadden op het te plicq van dien

Chinees/ zetfs onder presentatie van Eedo/van niet meer

ontfangen te hebben dan 200: stuks het daar bij heeft kun

„nen laten berusten, zonder zijn werk te maaken om die

Chinees de overtuijgen, dat hij hem 220: stuks had afgege

„ven, maar ter Contrarie zich stil heeft gehouden en van

hier is vertrocken.

Wij hebben inmiddens de schuld noppens dit verschil, aandoneer

Bangeman te eerder moeten toeschrijven, wijl hij bij de

overgave van de winkel aan den presenten winkelier

De Bourghelles, boven deese questieuse 20: Atuks

nog 20: andere stukken guinees gem: gebl: Cust, is te kor

gekoomen, en welke hij uitkomps kostende in Cassa bes

taald heeft.

Invoegen wij hier uijt supponeeren moesten, dat gem:

20

wat hi

„worden

De tweede

zijn 1:

o1

talen is

zijn

overige

van Cor

Chinee

betali