closeTerug naar inventaris

Transcriptie

51

22

5447:

's Casteels opperchirurgijn

kan met geen 2: p=s guinees

tot verband doek toekomen

om reden als inden text

§448:

met nog 6: stukken s Jaars

gesurpleerd

§ 449.

reeds bedeeld hebbende dat

de Comp: slaaf Daan niet

ontdekt was

Onsen Casteels opperchirurgijn Hoffmann, gaf ons

ter setting van den 4: Iulij bij een schriftelijk Berigt de

kennen, dat het hem langer onmogelijk was, met de bepa„

de maandelijkse verstreckingen van twee pees guinees

gem: gebl: tot verband doek toe te koomen.

Vermits de menigvuldige ulseratien, zo aan de gemeene

Dienaaren in ’t Casteel, als bij de oude Comp: slaaven in

’t quartier, tans meerder verband doek vorderden, en wier

hij niet gaarne zien, da: door eene al te sobere verstrec„

king klagen zouden, ofschoon hij zo door besuinigingen als

eigen bystand getragt had, deese verstrecking dus lange gaa

de te houden.

Wij hebben de billijkheid van Imans bij gebragte reedenen

niet kunnen in twijfel trecken en hebben hem dus voor

ditmaal boven de Jaarlijks toegelegde 24: stukken nog ses

stukken guinees gem: gebl: extra, laten vertrekken om daar

meeds dit Jaar rond te schieten.

Hebben wij uw Hoog Edelens bij onse eerbiedige voor„

„Jaarse advisen onder § 194: bedeeld, dat den gesuspecteerd

Comp:s slaaf Daan, op een Berigt van den Fiscaal von

Hamel, niet teegenstaande alle ondersoekingen, nie

heeft konnen ontdekt worden

Thans

is eene

„gespeur

aanhalv

berigt

is ge„