closeTerug naar inventaris

Transcriptie

49

uW Hoog Edelens onder het Hoofddeel van

zijn onder 5 verhandeld

Fortificatien en Te bouwen, bereeds omstandig ver„

„toond hebbende, neemen wij de vrijheid ons dien aan„

gaande te gedraagen aan onse Resolutien van 2: Junij

10: Julij 10: en 31: August„s h: a: waar in de Berigten

geferte aan de g’insereerde pa„

g’insereerd zijn.

„pieren

5 471:

Het geheele getal Arthillerijsten in deese Provintie

bestaan in 51: koppen, waar van 31: aan dit Hoofd Cas„

benevenle stenkte der anttestenatien

teel en 20: op de buijten Comptoiren en Posten, vertoond

bij de overgaande Generaale sterkte te weeten.

1: Extra ordinaire Lieutenant

1 ordinaire vunkwerker

1: Bombaardier

12: Cannoniers

9: Ambagtslieden

27: Hand langers.

orden met de soldaten der Lijf„

En deese zo wel als 's Gouverneurs Lijfwagt en

wagt en marines dagelijks in

de behandeling onderweesen

het Corps Mariniers, worden op speciaale order van den

Eerstgeteekende bij Continuatie in de behandeling van het

Canon en de Mortiers door den Lieut: Strick gezerceerd:

Van het

5472:

Suarnisoen ap Militairen

Weesen