closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de sterkte van het militaire we„

„zen en

hoedanig de schaf ordres zijn in„

„gerigt

§ 473:

worden in orig:t versonden

§ 474:

het Commando na Banda

is kostgeld en rand: even voor

uijt verstrekt

en gagie voor een maand

en het zelve banda aangereekend

Weesen, heeft den Maijoor Schnijder ons na

de ordre van twee omstandige Berigten gedient, gevoeg

van een Generaale sterkte van het Guarnisoen waa

aangeweesen word, niet alleen de besittelingen met de

voor en toenaamen der Posten, waar na toe deselve gede„

tacheerd zijn, maar ook de schafordens, hoedaanig deselv

bij de Baakmeesters zijn in gerigt, wat voor spijsen

er dagelijks opgedescht en waar meede deselve toebe

heijd werden.

Wij bevrijmoedigen ons uw Hoog Edelens onder

de de Bijlagen die Berigten in originalie aan te bieden in

in deesen te nooteeren, dat onder ult=o Augustus in weesen

bevonden zijn 757: koppen primo plan daar onder 415: s„n

landse kinderen of Naturelle Amboineesen.

Aan de 69: koppen militairen welke naar aanleidt

van het genoteerde bij onse Resolutie van den 10: Julij

Jongstleeden met 'slands frequatten de Peil en

Scipio naar Banda versonden, dog door teegen wind

en stroomen, de teise niet gekreegen hebbende, op Sappo„

roua afgeset zijn hebben wij laten voor uijt verstrect

het kostgeld en de Randsoenen aan de kruijssers in

Commando toegelegd,; mitsgaders hunne gagien, alle

voor een maanden dit een een ander het Gouverne„

ment Banda aangereekent.

Ter

te

m

11

en

da

te