closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die niet aan de bak schapf stver.

daagste betaalen

40: lb: rijst is genoeg

8477:

gesprek over het een en andere

Dat die Getrouw, of aan het Hoofd Casteel niet presen

zijn, of die bij anderen inwoonende, het eeten aan de Bak

niet Convenieere ieder een halve stuijver 'sdaags aan de

Bak moeste betaalen op dat de Bakmeester in staat

soude zijn, om altijd goede spijse t kunnen opdissen, en

Dat voorts, aangaande het maandelyks randsoen van de

Corporaals en soldaaten voorm: Berigters oordeelde

de reeds toegelegde 40: lb rijst genoeg was voor een persoon

en waar meede de Bakmeester wel zaleen kumen toekoo„

men.

Wij hebben op dit een en ander met den Gouverneur in

aanmerking genoomen, dat oden gemeenen man, met de

reeds bij ons besluijt van den 26: April J: L: toegelegde

vermeerdering van 20¼: stuijvers ieder 'smaands, voor to

Peeper Azijn en Arak toerijkende en selfs Convenabelder

is, dan in die goederen, om dat den aanbreng een groote va

me in de scheepen beslaat en wij door het Eijsschen van de„

„selve dus buijten staat gesteld worden aan de veel g’eerde

intentie uwer Hoog Edelens in de Hoog Edele

Heeren Seeventienen, ten einde de Eijsschen zoo daar

in te rigten, dat men het Jaarlijks met een schip konde

gaande houden, te kunnen voldoen.

ongereekend

de

deat

sp

van de ver„

afgezien