closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§475

het berigt van het hoofd der

militie en soldij Boekhouder

in welker voege het kostgeld en

randsoenen der onderofficieren

en gemeenen te verhogen is

§ 476:

nmerkingen van de bezig.

50

Ter onsen bij eenkomst op den 10:' Augustus heeft

ons den Majoor Schnijder in soldij Boekhouder

koenes, in voldoening aan de ordre van een Berigt

gedient, aanwijsende in hoe verre het kostgeld en de

randsoenen van de order officieren en gemeenen, Huw

n

erragtens verhoogt zouden konnen worden.

Dit berigt ter Resolutie g’insereerd zijnde, zullen

wij de daar bij gestelde sentimenten en aanmerkingen van

de Berigters, kortelijk hier bij aanhaalen, nament„

lijk, dat om de schaarsheid en duurte der leevensmid„

delen alhier, het kostgeld van den soldaat welken slegts

30: stuijvers ter maand geniet, tot een Rd„s of 48: stuijvers,

dat der Corporaals, van twee ropijen tot twee rd„s

en dat van een zergeant van rijxd„a 3: 9h: tot vier Rd„s

zoude kunnen verhoogt worden.

Dat aangesien de subsidien die van de Militoire gagien

aan den Bakmeester tot het inkoopen van mond„

kost verstrekt worden, niet toerijkten men zulx

diende te suppleeren met de kostgelden en Randcoonen

der ongetrouwde mitsgaders met de hun reeds toege„

legde 20¼: stuijvers voor zout peeper, Azijn en

Arak.

Dat