closeTerug naar inventaris

Transcriptie

het Capitaal der kerkmiddelen

bedraagt rd:s 6409: 6¾:

1500.

de Reekening der Leproosen

bedraagd rd:s 3663:34:

§ 501:

het getal derzelve zijn 24: kop„

„pen

met Rijxdaalders 2997: 29: vermindert zijnde

door de afbetaaling van de Maleijdse kerktan

bedraagd Rds 6409 6 1/4

Waar van de Comp teegens 7/8: pr C=to â de posito

staat

Rd:s 4800:

Onder den kerkmeester

196: 22:½

Rd„s 4996: 224

Dus aan Contant

En aan diverse goederen

1412: 32:

Of te saamen als boven - - . Rd„s 6409 64

Daar en teegen is het Capitaal der

De proosen den Eijlande Molaanen

in act Jaar vermeerdert met Rd„s 347: 34:—. zo dat hett

zelve volgens het aangeteekende ter Resolutie van den

31: Augustus LL: thans bedraagd Rd„s 3663: 34:—. waar

van Jde Comp: teegens 5/8. ps C=to smaands â de posito

staat rd„s 2800:— en onder het Saparouas Hoofd

als buijten Regent Rijxds 863: 34:

Het getal dier ongeluckigd ten Eijlande Molan

bestaat in 24: koppen zo mans, als vrouwen, neevens

een Manslaaf tot hun oppassing

De

e zamentre

gaat onde

getal ders

bulaag

potjes