closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 50

ezamentrekking der zielen

gaas onder de bijlagen over„

3369

1109

1242

37786:

99.

en 24:

etal derzelve

43629.

§ 503:

het beklaaglyke toestand der

pokjes

54

Sul Beschryvend ann

ultimo Junij zo onder het Hoofd Casteel, als op de

Comptoiren na usantie gedaan zijnde, hebben wij de Eers

uw Hoog Edelens de daar van geformeerde samen,

trecking onder de Bijlaagen aan te bieden en daar uijt

in deesen te nooteeren, dat er in weesen zijn bevonden

43629: koppen Namentlyk

Compagnies Dienaaren met hunne vrouwen weduwen

kinderen en Lijfeijgenen.

Burgers als even

Chineesen„

Jnlanders„

„.

Armen en weesen

Leproosen.

koppen te saamen als boven.

Daar uw Hoog Edelens uijt onsen voorvaarige

eerbiedige Letteren, reeds ontwaard zullen hebben, den be„

klaagers vaardigen toestand waar in zig deese Ho„

„vintie aangetast ziet, door de alhier aangebragte

kinderpokjes, en

Daar deese besmittelijke ziekto niet dan droevige

gevolgen na sich gesleept, deeze Provintie een meenigte

van