closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 525

En dit versoek hebben wij moeten bewil ligen te

noodzake in de bewilliging

eeraer, om de adversie die dat volk voor hem schen

ven te hebben, waar door die Negorij tans merkelyk

van het zelve is ontbloot geraakkt en zij in dit Jaar

niet in staat zijn, de gewoone orembaij tot de be„

kruijssing te equipeeren.

§526.

De Jnlandse Regentend van Laricque en Latoe ha„

lat, hebben van de aan hun aanbesteede leeveranti

de geleverde houtwerken door

van Houtwerken reeds geleeverd, te weeten

de Regenten genoteerd.

9: p„s Lingoa balken lang 15: â 16: v=t en d=t 18: d„m en

200:

Inlandse dakribben lang 20: @ 22: v=t d=k 3: â 4: 8:

door den eersten en

50: Balken lang 18: v=m d=k 9: â 11: d=m door den laasten

De door den Eersten Teekenaar gehoudend

§527:

Conferenden met de Inlandse Regen

in conferentie notulen

ten aan dit Hoofd Casteel en het daar bij verrigte„

zullen UW Hoog Edelens des behagende, bij de Noott

„len g’insereert ter onser Resolutien van den 4: Julij en

zijn de resolutien van 4: July

10: Augustus Laastleeden beschreeven vinden.

en 10: Aug:s ingelijft

Bij onse voorjaarige neederige letteren § 250: pro

mitteerden wij uW Hoog Edelens dat den eersten Teekenaar

onder

met des

„de na het

geschied

Ciaculei

omd: on

waart

„tien

door

gel

dat gesek

onbevolk