closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

regcais

61

§ 543:

Ten dien einde zal de bekruijssing gedaan worden

en met 2: pantjallings en 40:

met twee Pantjallings en Veertig orem„

orembaijen te laten geschieden

„baaijen, indiervoegen als bij onse Resolutie van

den 31„e Augustus door den Eerstgeteekende is

gereguleerd.

1544: De Pantjallings de Vriendschap en de

Willem, zullen intusschen met vier orem„

de twee pantjallings en 4: orem

baaijen g’emploijeert worden om de voor Ban„

„baijen die het Commando na

Banda overbrengen

da gedestineerde Commando Melitoiten det„

waards over te brengen, om in retour de be„

kruijssing be doen, van keffing of, langs

de Zuid kust van Ceram, tot sapa„

rrua en van daar benoorden de Cust Hi„

zullende kruissende rever„

„teeren

„tou de Baaij van Ambon.

§ 545:

Wij twijffelen dus niet, of deese schikkingen

zullen uw Hoog Edelens veel g’eerde goed„

„keuringe volkoomen verdienen

De

§ 546

Extirpatien van Specerij 1300„

de g’extirpeerde specerij bo„

„men

men zo op gepermitteerde als ongepermitteerde

plaatsen, deesen Jaare met alle mogelijke accura„

„tesse