closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„tesse gedaan zijnde bevrijmoedigen wij ons het ge„

tde a Hoog Eallens J Hate

volgens specificatie

„nen bij de ondervolgende

Secificatie van zodanige Egte Nagul en Noote Boomen als en

onder het resort deeser Provintie, zo op gecommitteerde als ongoorloofde Plaatsen voe„

de daar van ingekoomene berigten zijn uijtgeroeijden vernield, in den tijd van Een

Jaar, of seedert primo September do p:o tot heeden, als.

Egte

Egte

Nagul boomen

Noote Boomen

Op diverse datums, blijkens de bij de Reso„

vrugtsa half„ Jon„ Spruij

Summa, vrugt half Jonge Cu

„lutien g’insereerde Rapporten

gende wassene„ ge „tjes

rium

dragende wass:

mar

Onder 't Hoofd Casteel

57514:

57514

_=o _=o

_=o die zo door de hette

der zon als door het in storten van de gebergtens

met swaare afwatering verniett en vergaan zijn

1677:

1040: 2641:

5358:

te Hila

20592:

20592.

Saparona en Nussalaut

653800

653800

Haroeko

29777:

29777:

„Laricque

720.

720:

Bouro

2977:

1782:

299

Manipa en kelang

2:

33:

1

36:

op Homohel of klein Ceram

104: 1167:

4177:

5448:

38:

132.

125:

onder de Hongij op Camoriang op Ceram zt Cust

1

94:

93

op Bouro onder de Hongij door den winkelier

de Bourghelles g'extirpeert

1583:3970

1563

712

onder de kleine hongi op Elipapoetij aan de

Zuijd Cust van Ceram

1:

2:

Somma

1784: 2209:7666:

7722324598:5893: 1987: 124

761683:

wilde noote

mil 85

Bormen

Nagulboomen

30154:

P„s

op Hoeamohel of kleijn Ceram

P„

11964:

op Toeloetij aan r=d

onder de kleine Hongij

58176.

7392:

Cust van Ceram

Ceram.

aan ’t agterland van

J

37546:

p„r

P

Somma

707

718:

In

50

29

gestur

omgevelder

van de g

„geerd

ilgden in