closeTerug naar inventaris

Transcriptie

't ge

vertoo

§ 547.

gesturven en

1677:

1040:

2642

omgevelde specerij bomen 5358

§548:

van de 9. schepen die men gespar:

„geerd heeft gezien geweest te zijn

is geen naste tyding ingekomen

1549

62

In de Lij timorse districten zijn door het istorten

van de gebergtens, weegens de Swaars Reegens in Ao p=o

bij een naauwkenrig gedaanen opneem volgens Rap,

port in de Resolutie van den 10: Augustus Jongsleeden

vergaan en verwield bevonden

vrugtdragen de

Half wassene

Jonge of te saamen

Egte Nagul boomen

Van

Vreemde Watien hebben wij

geene zeekere of egte Berigten ontfangen, ofschoon onder

den Jnlander de gerugten onlangs gespargeert wierden

dat er onder Amblauw neegen vreemde scheepen

zoude zijn te zien geweest.

Dog wat moeijte den Eerstgeteekende ook in het werk

heeft gesteld, heeft hij egter geene naderd tijding dien aangaan„

de mogen erlangen.

Betreffende de

Iaticuliere vaart e

HanalG, welk in deese Provintie gedreeven

werden