closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de aanhanden zijnde par„

„ticuliere vaartuigen

§ 550.

de Lijsten gaan over

§ 551:

een Chinees handelaar versoekt

in zijn retour na Java

Maccasser te mogen aan doen

2.

2:

12:

8.

werden met

Chialoupen van twee masten.

Pantjallings

Chiampangs

opgeboude orembaijen hebben wij de: Eere uw Hoog Eden

„lens het gewoone Jaarlijkse Rapport daar van neevens.

Een Lijst van sodaanige Vaartuijgen, als dit Jaar of see„

dert primo September d:o p=o tot ult=o. Augustus h: a:

van anders plaatsen hier zijn aangeweest onder de Bijlaage

in Copia aan te bieden.

UW: Hoog Edelens zull adar uit des behaagende

kunnen zien, wat togten, deselve gedaan hebben en wat

handel daar meede gedreeven is

Ter onser sitting van den 2: Junij heeft den van Bata„

via aangekoomene Chinees Oein Poetlo voerende de

twee Masto Barcq van den Chinees Boedelmeester Tan

„piseeng, per Request verzoond, hoe zijne affaites en

uijtstaande zaken, zijn presentie de Maccassar nood„

saakelijk maakte, met versoek om in zijne to rug

reijse van hier, dat Gouvernement te mogen aan doen

ten einde naar vereevening zijner uijtstaande Jaa„

ken de reijze van daar na Gerissee te vervolgen.

ofschoon

ontzegt

redenen waa