closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tegende negorij verlaters die

zig als moeritten en gageeren

§557.

Alle de zulken die hier toe ver„

„lof te hebben

binnen een maand na de affexie

zig te melden

die hier gehoren aan den fiscaal

en op de Comptoiren aan de hoof„

„den

sup pane van rd:s 25:

§ 558:

de afschriften gaan over

§429.

64:

en rondswerven der Luien Inlander voor te koomen,

hebben gerenoveert en g’eaneert het Placcaat teegens

de Negorij verladers in het willekeurig aanhouden van

Mouritten met deese ampliatie.

Dat intusschen alle de zulken die teets als mouritten

dienst doen, of die vrijheid van hunne Regenten hebben

’t zij door geld leeningen of voor gepresteerde diensten

zo meede alle de geene welke door ouderdom of Lic„

haams gebreeken van Hof en Heeren Diensten ont„

„slagen zijn, en daar van de bewijsen produceeren kunnen,

zich binnen den tijd van een maand, naar publica„

tie en affixie deeses hunne naamen zullen hebben

op te gieven die onder dit Hoofd Casteel gehooren

aan den Fiscaal en op de buijten Comptoiren aan de

Hoofden en Residenten, onder verbeurte van 25: rd„s

de eene helft ten behoeve van het Diaconij wees„

„huijs en de wederhelft profisco te betaalen door

die hier in nalatig zullen bevonden worden.

En wij gereeren ons: uw: Hoog Edelens onder

de Bijlaagen de Copias derselver eerbiedig aan

te bieden.

Onder de

Dienaaren heeft den Bootsman

op