closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Bootsman Hoedap

geeft zyn langjarige diensten

en veele bezigheden te kennen

§560:

versoek om qualitiet en ga

„gie als sous Luit ter zee„

1561:

favorabele voordragt als

zodanig of verhoging in ga„

„gie

§ 562.

de meesterknegt der scheeps

timmerlieden

op de Equipagie Werff Michiel Hoedhap

van Tel bij ons op den 15: Junij laastleeden per Reque

vertoond, dat hij zeedert A=o 1761: als Bootsmansmaat

uijtgevaaren, zijnde, seedert ruim 25: Jaaren in deese Provin

tie is bescheiden gebleeven en alhier in verscheide diensten

zo om als loots bij het men uitzeilen der vaartuijgen

als om aan de Lijnbaan als baander te ageeren is

gebeesige geworden.

Versoekende uithoofdo zijner langjaarige diensten, ge

honnoreerd te worden met de qualiteijt en gagie van

Pous Lieuvenant ter Zee

Dan bij ons in aanmerking gekoomen zijnde dat hij

niet schrijven kan en dus in de theorie van de navigatie

onkundig is.

zo hebben wij egter om de wille van 'Smans langjaarige getrouw

diensten die wel eenige Consideratie meriteerd, des supplian

versoek niet kunnen afwijsen, maar hem UW Hoog Ede„

lens gunst, ter erlanging van de qualiteijt van Sous

Lieutenant of wel een verhooging van gagie op het

favora belste voor te draagen

Den Meester knegt der scheeps Timmerlieden Barend

Chevalier Zeedert A:o 1770: met de gagie van ƒ 40. zijn

dienst

tot oppertim

„steld met

twee Jongste

tot absolu

„derd

Een Be„

ordina

n een kan

„bardier be„

„glement

Een Corp

aange

de Bode

te rug

in dienst