close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 6.

1

1

N

83

Eerbiedig Berigt Aan den Wel Edelen Gest:s Groot Agtb:r Heer!

Adriaan de Bock,

Raad van Nederlands India mitsgaders Gouverneur en

Directeur deser Provintie

Wel Edele Gestrengen Groot Agtbaeren Heer,

erbiedig geeft den Needrigen Teekenaar te kennen, hoe veel Affuijten, of andere Hout„

„werken, gereekend van Primo September 1786: tot dato dezer bij de Arthillerij

zijn aangemaakt, te weeten.

3: P=s Affuijten van 12: lb

2:

p:s voor waagens

3: d=o

8:-„

2:

Rampaarden â 2: lb:

9: d=o

6:

80:

stel houten

30: spak wielen in zoort

30:

wind propen

1: Ammonutie wagen

20:

kapellen

Waar meede verhoope voldaan te hebben aan de ordre van uwel Edele Gestren„

„ge Groot Agtbare, en bevrijmoedige mij met alle Eerbied te noemen .:/. onderstond.

Wel Edele Gestr: Groot Agtb: Heer ./lager:/. uwel Edele Gestr: Groot Agtb:

Heer Needrigen en Trouwschuldig en Dienaar /:was geteekend:/. P:s M:

Streck./. in margine./. Amboina Nieuw Victeria den 20=e Aug=s 1787: —.

Kort uijttreksel van de Metaale en ijzere Canons Htem

Buskruijt Rond en Langscherp.

42272: lb: Buskruijt

160: p:s Metaale Canons van 24: tot ½: lb: Gereekend.

115: