close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eerbiedig Addres

met de vereijschte

N 11.

Eerbied

overgegeeven

Aan den WelEdele Gestrenge Groot Agtbaaren Heer.

Adriaan de Boek

Raad van Nederlands Indie, En Gouverneur en

Directeur deser Provintie; neevens den Raad

Wel Edele Gestrenge Rroet Agtb: Heer

Wel Edele Heeren

T resident en Leeden in het Collegie van Boedelmeesteren deezer steede

Hoe in Derzelver onderdanige dienaaren; geven met de nodige eerbied kennisse

Hoog derzelver Jongste vergadering beslooten hebben, zig met Addres tot deeze

regeering te wenden met Eerbiedige vrage om zo wel de gelden van den in

geene 25: Jaren opgekomen Chineesch Que Ekong groot na aftrek van

zijn