closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Het Gouvernement uitmakende het Blak bij 't Ran N:o 14, daar van

zijn de agter vertrekken ten vollen voltooid, de keuken voorsien, met

behoorlijke vuurhaarden, en met Twee bak oovens en

Op de agterplaats, Twee goede Waterputten:

De Gouverneurs Wooning, waar van in anno vergange, de Cousijns

geplaatst waren, is tans, ten vollen onder het dak, mankeerende mog„

Drie en Twintig busse balken, de overige daar inleggen de zijn, het grootste

gedeelte van dieferentie ingeseeteni, en der Malijdse kerk geleend de man„

„keeren be Balken optineerende, zo zal dit gantsche blok nog dit Jaar, of

ten hoogste in de maand Ianuarij voltooid raaken, de nodige 1½: duums

Moleplanken, welke benoodigt zijn, tot het bekleeden van de Deur en

Vengsters Cousijns, zal onder belofte van restitutie ter leen

krijgen. overigens is men besig met het inleggender Solder

afpleisteren, en verdere effen maken der Grond, tot het vloeren

Het kruijt Maguazijn aan de Oost kant, waar aan in amno Vergange,

alle het Timmerwerk met nog, Vier Stellinge mankeerde is meede,

ten vollen Voltoord

Ingevolge ontfange beveele, bij Extract van den 2: Iunij Jongst Leeden,

Zo is boven het kruit Maguazijn aan de Westkomt, na de Smaak

en goedvinden van den L„t Sreck Een panm„ Dak gemaakt, ter

tangte van 75:, breet 28:, en hoogte van 14: Voeten

Het Eaprobeerde Werk, bij de nieuw Equipagie Werf, daar van is het

Pakhuijs reeds, tot borstweerings hoogte gevordert en.

Het Logiement der Mattroose, met dies anere bij vertrekken,

zijn