closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91

zijn alle de Fondamenten boven de grond; de noodige houtwerken

Schielijk bekoomen, zo kunnen deese werken meede in ’t kort voltoeijd

raaken; dewijl de Timmerlieden aan dit Werk niet veel te doen hebben

voor de Equipagie Werf is meede alle de Slees, en verdere hantwerken

gemaakt voor de Lein en Touwbaan

Bij het Hoopitaal, zijn Twee vertrekjes gemaakt, tot secureering

Van Sinneloose Menschen

Alle de ingekogte Wooningen, zijn tot den rond

afgebrooke

zullende in de maand October, een begin gemaakt worden, met

de Huijsen aan de Casteels gragt dit werk heeft nog, geen begine

meede kunnen gemaakt worden; door veele differente werken, dien

onderhouden geweest zijn.

De Brug aan den Roodenbergh, zijn alle de Nanio Paalen met

gedeelte der opleggers en vloering vernieuwt; Verders eenige Brugge

Voorzien, met nieuwe lennings, en kleine reparatues aangedaan.

Door het Quartivolk, word het gras op de wallen afgekapt, insteede

der Arthilteristen dien zulks voorheen, altoos gedaan hebben.

Aan de Costeren Opperschoolmeesters wooninge, is nietsgedaan,

door de nalatigheid der Negorijen, dien beloofd hadde, het nodige

Volk daar toe, te zullen geeven

Overigens, is het Guarts volk Vrijtig besig met het aanleggen

der bedekte weegen aan de Oostkant van ’t Casteel, op vullen der

Gebouwen bij de Equipagie werff, en het opredderin der afbraak:

van