closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan ’t Hoofd Casteel

Iohan Ulrich schneider, majoor en hoofd over de militie in amboina

Cabriel Nicolaas van Guericke, Capitain

_=o Lieutenant

Fredrik ostrouwskij

to

Johan Michil Berner

Fredrik Mullen

vaendrig

Hans Iurgen Heijns

_o

I: Pieter Keever

1o

Iohan Andries schutse.

_o

p.s

Carel Hend=k overbeek

10

Wouter Boldrig.

Christoffel Andree

adjudant

In ’s Gouverneurs Lijfwagt

’t Guarnisoen is bepaald op 6: Febr: 1786: op vier Hondert man

vaendrig Sergrant Corporaat gemeene Tamboek

waar van in Commando na Banda

60:

2:

Hila

20:

_o

_=o

Saparoua

24:

Haroeko

1:

19:

Laricque

16:

1:

6: 139:

op de Bazaar

aan 't Hoornwerk

in

quartier

aan

Bastion Groningen en

de fortificatie werkens

Pas Baguala

op

Post Alang

Laha

Waynitoe

Hoetoemoerij

Nussanre

Zaner

op de subalterne Comptoiren onder dato heden present, als

op Hila en onderhoorige

Posten

6: Febr: 1786: bepaalt op

44: man gem:

_:o

Saparoua

32:

5.

_

p.

Haroeko

_o

18:

_o

Laricque„

_o

_o

18:

Bouro

_o _o

_o

30:

Manipa

30:

Sawaij een vaendrig gend Pieter Fockens

_

_o 38:

Het gantsche guarniboen volgens memorie memorie van menage de dato p=mo maij 1753: en de nade

ampliatien van Hunne Hoog Edelheeden bij missive van den 31: 7ber: 1756: 24: xber 1761: en 24: xber 1775:

De Hondert gemeenen tot de bekruissing er onder gereekend bestaan in

minder

meerder

1„

1:

1:

.

1:

1:

1: