close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0202

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aan ’t Hoofd Casteel

Iohan Ulrich schneider, majoor en hoofd over de militie in amboina

Cabriel Nicolaas van Guericke, Capitain

_=o Lieutenant

Fredrik ostrouwskij

to

Johan Michil Berner

Fredrik Mullen

vaendrig

Hans Iurgen Heijns

_o

I: Pieter Keever

1o

Iohan Andries schutse.

_o

p.s

Carel Hend=k overbeek

10

Wouter Boldrig.

Christoffel Andree

adjudant

In ’s Gouverneurs Lijfwagt

’t Guarnisoen is bepaald op 6: Febr: 1786: op vier Hondert man

vaendrig Sergrant Corporaat gemeene Tamboek

waar van in Commando na Banda

60:

2:

Hila

20:

_o

_=o

Saparoua

24:

Haroeko

1:

19:

Laricque

16:

1:

6: 139:

op de Bazaar

aan 't Hoornwerk

in

quartier

aan

Bastion Groningen en

de fortificatie werkens

Pas Baguala

op

Post Alang

Laha

Waynitoe

Hoetoemoerij

Nussanre

Zaner

op de subalterne Comptoiren onder dato heden present, als

op Hila en onderhoorige

Posten

6: Febr: 1786: bepaalt op

44: man gem:

_:o

Saparoua

32:

5.

_

p.

Haroeko

_o

18:

_o

Laricque„

_o

_o

18:

Bouro

_o _o

_o

30:

Manipa

30:

Sawaij een vaendrig gend Pieter Fockens

_

_o 38:

Het gantsche guarniboen volgens memorie memorie van menage de dato p=mo maij 1753: en de nade

ampliatien van Hunne Hoog Edelheeden bij missive van den 31: 7ber: 1756: 24: xber 1761: en 24: xber 1775:

De Hondert gemeenen tot de bekruissing er onder gereekend bestaan in

minder

meerder

1„

1:

1:

.

1:

1:

1: