close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 17.

Een Jol: van de Pantjalling D' Victoria

_o

Een d=o

Delft

_=o

Een d=o

Vriendschap

_o

Een d:o

Willem

Vier Waarloo Jollen

Waar mede verhoope de ordres van UwelEdele Gestr: Groot Agtb: Schuu

„pligtig te hebben voldaan, derhalven de vrijheid gebruike met agting

te onderteekenen /:onderstond:/ wel Edele Gestrenge Proot Agtba

Heer! /: lager:/ uwel Ed: Gestr: Groot Agtb: Trouwschuldige en

onderdanige Dienaar /:was geteekend:/ P:s Wolsgaard /:in

„margine:/ Amboina Nieuw Victoria adij ult:o Augustus

A=o 1787:

Aan den welEdele Gestrenge Groot Agtbaaren Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Jndie mitsgaders

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

In naarkoming der G’'Eerde bevelen uwer welEdele Giste: Grot Agtb:

gebruik den teekenaar de vrijheid op ’t Eerbiedigste te vertoonen wat kruis

Expeditie en andere togten, der alhier aanweesende sComp:s vaartuigen in

’t heeden ten eijnde geloopene Boekjaar gedaan hebben derzelver betim„

„mering presente toestand, mitsgaders Montuuren van Ammunitie

en

170

1781

1787.