close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

101

Aan den wel Edele Gestrengs Groot Aigjtbaare Heer

Adriaan de Bock

Raad van Nederlands India mitgaders Gou„

verneur en Directeur deeser Provintie

Wel Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer

en ondergeteekende Fiscaal deeser Provintie heeft de eer

N 18.

uwel Edele Gestrenge Groot Agtbaare te berigten, dat

alle de seedert ult=o April J: L: tot heeden alhier van buiten

aangelanden, en de naar Batavia Java, en de drie nabuurige

Gouvernementen vertrockenen. So SComp:s als particuliere

vaartuigen, na de ordre door eene Justitieele Commissie ten zij„

nen overstaan, bij aankomst en vertrek zo nauwkeurig mogelijk

zijn gevisiteerd, en geene ongepenmitteerde handelwaaren in de„

selven ontdekt, waar meede de een heeft zig met verschuldig

de eerbied te noemen /:onderstond:/ Wel Edele Gestrang

Gestrenge Groot Agtbaare Heer. /:la Uwel

Edele Gestrenge Groot Agtbaare onderdaanige

en Trouwschuldige Dienaar /was geteekend:/ A: L: van Hamel

/:onmargine:/