closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A=o 17864

1787:

103

Notitie der Burger en andere Larticuliere

Vaartuigen die hier thuijshooren Waar bij de ondergeteekende Te com„

mitteerdens aanthonen hoedanig den Handel daar mede weder, zo Buijten

N: 19.

als Binnenlands is gedaan in de tijd van Een Jaar of zedert

Primo September Anno Passato, tot heeden, te

Weeten.

Groot oud

hialoupen van Twee Rasten

Lasten Jaten

Den Jonge Heer Bernardus Elias Schilling

1: 60: 7:

7: September

Vertrekt dit vaartuijg onder den Chinees Souw Kaijseeng

bemand met nog 32: koppen de reise na Batavia mede neemende

tot defentie 3: stukke Canons van ½: lb, 8: p„s snaphanen, 39: lb: bus

kruijt, 300: p„s kogels inzoort 20: p„s handgranalen en 6: p„s druijven

Den 27: December, retcurneert deze Chialoup bemand, en gemonteert als

boven mede brengende van Batavia -½: Corsje Chitzen, 4: kassen wijn,

4: d:o bier, 8: keld„o genever en brandewijn; van Tagal 12: Coijangs rijst: van

Samarang 60: Corsjes Javase kliedjes inz„t en van Sourabaija 37:

Lasten rijst

1:

30

Nova Trinca

7: April vertrekt den onderkoopman met afgeschreeven gagie

Ian Andries Bangeman met dit vaar„

tuig bemand met 25: koppen naar Banda mede nee„

mende 80: p„s guinees fijn gebl: en 50: p„s gingang roode Cust

van de Compe ingekogt, 10: Corgie Jav: kleetjes, 78: p„s karikams

roode van de Comp=e ingekogt 10: Lasten zout, en tit

defentie 3: p„s geweesen, 2: p„s bussen : getrocken:ƒ 4. p„s Hou„

„wers, 1: vatjes kruijt en eenige handgranaden

Transporteere

2:

3: