close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0221

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

A=o 17864

1787:

103

Notitie der Burger en andere Larticuliere

Vaartuigen die hier thuijshooren Waar bij de ondergeteekende Te com„

mitteerdens aanthonen hoedanig den Handel daar mede weder, zo Buijten

N: 19.

als Binnenlands is gedaan in de tijd van Een Jaar of zedert

Primo September Anno Passato, tot heeden, te

Weeten.

Groot oud

hialoupen van Twee Rasten

Lasten Jaten

Den Jonge Heer Bernardus Elias Schilling

1: 60: 7:

7: September

Vertrekt dit vaartuijg onder den Chinees Souw Kaijseeng

bemand met nog 32: koppen de reise na Batavia mede neemende

tot defentie 3: stukke Canons van ½: lb, 8: p„s snaphanen, 39: lb: bus

kruijt, 300: p„s kogels inzoort 20: p„s handgranalen en 6: p„s druijven

Den 27: December, retcurneert deze Chialoup bemand, en gemonteert als

boven mede brengende van Batavia -½: Corsje Chitzen, 4: kassen wijn,

4: d:o bier, 8: keld„o genever en brandewijn; van Tagal 12: Coijangs rijst: van

Samarang 60: Corsjes Javase kliedjes inz„t en van Sourabaija 37:

Lasten rijst

1:

30

Nova Trinca

7: April vertrekt den onderkoopman met afgeschreeven gagie

Ian Andries Bangeman met dit vaar„

tuig bemand met 25: koppen naar Banda mede nee„

mende 80: p„s guinees fijn gebl: en 50: p„s gingang roode Cust

van de Compe ingekogt, 10: Corgie Jav: kleetjes, 78: p„s karikams

roode van de Comp=e ingekogt 10: Lasten zout, en tit

defentie 3: p„s geweesen, 2: p„s bussen : getrocken:ƒ 4. p„s Hou„

„wers, 1: vatjes kruijt en eenige handgranaden

Transporteere

2:

3: