closeTerug naar inventaris

Transcriptie

No

A:o 1786:

1786: le„ 23: September,

19: October,

2

Transport

De Chineesin Jan Smnio

vertrek dit Vaartuig onder den Chinnes Nan Jseeng, bemand

met nog 29: koppen na Samarang met 2500: rijxd„s aan Con„

tant, en gemonteert met 4: p„s ijzere Canons, 6: p„s snaphanen, 4: p„s

Houwers, 2: p„r Pieken, 125: lb: buskruijt, en 100: p„s kogels inzoort.

Den 26: December daar aan retourneert alhier, bemand en ge„

monteert als boven, mede brengende van Samarang

6: Coijangs zont, 10: Corsjes Jav: kleedtjes 1: Corsje Jav: Ta bak en

eenige kleenigheeden, en van Sourabaija 40: Coijangs rijst

hialoupen van Twee Masten te Samen

Chialoup van Een Mast

De Chineesin Jul Ioanio

Vertrekt dit vaartuijg onder den Chinees Ge. Lietjeeng

bemand met nog 15: koppen van hier naar Ternaaten mede

neemende 10: Coijangs tijst, 200: p„s Parrings, 1000: p„s

Mopsteenen, 600: bollen Swarte zuijker, 5: kelders gene„

vers en tot defentie 5: ijzere stukken van ½: lb: Ca„

lieber, 6: p„s snapharen, 2: vatjes kruijt en 200: p„s kogels:

AB: Dit vaartuijg is op Ternaten verkogt

Chialoup van Een Maet Te Samen

1.

3:

2:

1.

Groot

oud

Lasten Jaren

40.

Groot

ond

Lasten Jaren

20:

7:

1

19.

o

1