closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ad„o

1787:

1786: de

„r Transport

Den Chinees io Geeng

Dit Vaartuijg heeft dit Jaar geen ters gedaan

De Juffrouw Catharina Rchatta

23: October

Arriveert dit vaartuijg onder den burger Jsaac David, bemand

met nog 11: koppen, van Bouro mede brengende 1000: Toemangs

Zagoemeel, 200: oude Jagons, 1½: picol visch, en tot defentie 1: p„s

metale rantak, 5: p„s snaphanen, 15: Ionsz: scherpe Pattroonen,

3: bottels en 1: gevalde kruijt hoornen 100: p„s loode kogels en vertrekt

Den 8: Maart 1707: onder opzigt van den Chineese Jnwoonder alhier

Tjan Tongkong bemand met nog 30: koppen naar Banda mede

voerende 3000: oude klappus, 1000: bollen, zwarts zuijker, 10:

picols gamber, 3000: mopsteenen, en 50: bakkels oude

Pmang

Av: dit vaartuijg is op deze reijse verongelukt

Dem Tsistent met Hilsland van Tagie Johan Leonard Voges

Vertrekt dit vaartuig onder opzigt van den burger Aorippa

3. Augustus,

Melchior, bemand met nog 6: koppen en gemonteert met 3: p„s

snaphaanen, en 4: Douszijn scherpe Pattroonen naar Manipa,

Bouro en dies agterland ten handel mede voerende 6: stuk„

ken Chineese wit Linnen, 6: d:o Parkallen, 2: p„s baftas br: bl:

3: Corsjes Jav: kleedjes, 4: maten zout, 20: p„s Parrings en

Een Kelder Arak.

Pantjallings de Samem

5:

1.

2.

1.

1:

15:

Groot

lasten

25:

14.

oud

Javer

4:

Eb:o