closeTerug naar inventaris

Transcriptie

on

at

lb

178

ult:o

Chiampangs

Augustus, zedert P=mo September a:r p:l is in onderscheiden togten met Chiampangs

En Opgeboeijde overnbaijen ten getalle van

Mitsgaders met eenige kleine orembaijen en Praauwen Bin„

nen Lands door Burgers, Jnlanders en Chineesen, ten

handel vervoert. na d' Comptoiren, Bouro, Manipa, Larie

que, Hila, Haroeko, Saparoua en dies Pos„

„len, mitsgaders na Cerams Binnen Cust te weeten

Loehoe, Pieroo, Tanoenoe, Caijbobo tot Camariang,

het volgende; Namentlijk.

622: p„s Leijwaten inz=t van ’s Comp„s Zorteerings

Salemp„s br: bl:

49:

33: _:o gem: gebt:

30: guinees brbl:

29:

E: gem: gebl

44: Baftas br bl:

3: Parkallen br: bl:

106:

_=o gem: gebl:

249: Cat„s Caktoene gaten

585: p„s Maccass: Boetonse en Saleijetse kleedtjes

6018: Jav: kleedtjes, Sarassa en sarongs

1354: _=o Chelassen

34: stuk: Chinees Linnen wit en blauw

168: p„s Chitsen

32: karikams roode

1253: Neusdoeken Maccass: Cust, en Jav:

1380: Maccass: broeken

4000: stuks Porceleinen

530: p„s Parrings en Bijlen

51: dousz: Messen

19: keld„o Arakk

20 2: Mlaten rijst,

73: zout

55: 1ijxd„s Contant, en

Eenige kleenigheeden

Groot

van 2:

tot 8.

Lasten

En

12:

van 1.

tot 2.

8: Lasten

165