closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En met die vaartuigen, is van daar weder hier aangevoert het onderstaande,

de Comptoiren Laricque, Hila, Haroeko, en Saparoua uijtgezondert

van waar geen naamwaardige Producten of Levensmiddelen maar alleen

de Contanten voor het omgezette, worden aangebragt.

38400: p„s Toemangs Sagoemeel

402: mat: Padij

37: piC: Gedraogde vis

26: „. Dinding of gedroogde Hartebeeste Vlees

1100: waij: Gertokte vis.

10 5: mand: Tabak, en

Eenige mindere Levensmiddelen &=a

Voorts word het Particulier in en uijtgevoerde met vaartuijgen die hier

niet 'thuijshooren bij een aparte Lijst vertoont.

Ceramse Vaart

zedert Primo September tot ult=o December 1786: zijn alhier aangeweest 16: Jonken

van Ceram als van de Negorij Hatoemetting 5:, van Werinama S: van Laijmoe

1: van Kepa, 4:, van Elipapoelij 1„ van Quaus 1:, en van Keffing 3:, welken niets

anders hebben aangebragt, dan zagormeel, eenige zolder planker en 46: Papoese slaa„

ven, waar van zij de waarde meestendeels aan Lijwaten, Porceleinen, Parrings en

Bijlen &=a bij de Chineesen hebben besteed, en het overige aan Contanten naar hunne

Negorijen vervoert, terwijl zedert ult=o December geene Cerammers meer /:

zeker uit vriese voor de gegraeffeert hebbende kinderen ziek te:/ zijn komen

op dagen /:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria den Laatsten Au„

gustus Ao 1787: /:was geteekend:/ J: A: Schilling en H: L: van

Hhamel.

yste