close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0226

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En met die vaartuigen, is van daar weder hier aangevoert het onderstaande,

de Comptoiren Laricque, Hila, Haroeko, en Saparoua uijtgezondert

van waar geen naamwaardige Producten of Levensmiddelen maar alleen

de Contanten voor het omgezette, worden aangebragt.

38400: p„s Toemangs Sagoemeel

402: mat: Padij

37: piC: Gedraogde vis

26: „. Dinding of gedroogde Hartebeeste Vlees

1100: waij: Gertokte vis.

10 5: mand: Tabak, en

Eenige mindere Levensmiddelen &=a

Voorts word het Particulier in en uijtgevoerde met vaartuijgen die hier

niet 'thuijshooren bij een aparte Lijst vertoont.

Ceramse Vaart

zedert Primo September tot ult=o December 1786: zijn alhier aangeweest 16: Jonken

van Ceram als van de Negorij Hatoemetting 5:, van Werinama S: van Laijmoe

1: van Kepa, 4:, van Elipapoelij 1„ van Quaus 1:, en van Keffing 3:, welken niets

anders hebben aangebragt, dan zagormeel, eenige zolder planker en 46: Papoese slaa„

ven, waar van zij de waarde meestendeels aan Lijwaten, Porceleinen, Parrings en

Bijlen &=a bij de Chineesen hebben besteed, en het overige aan Contanten naar hunne

Negorijen vervoert, terwijl zedert ult=o December geene Cerammers meer /:

zeker uit vriese voor de gegraeffeert hebbende kinderen ziek te:/ zijn komen

op dagen /:onderstond:/ Amboina Nieuw Victoria den Laatsten Au„

gustus Ao 1787: /:was geteekend:/ J: A: Schilling en H: L: van

Hhamel.

yste