closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1787:

_=o

_=o

d=o

16:

26:

13.

5

108

met de Bark van den Chinees Djim Sinko, groot 130: Lasten, bemand met 9: Chi„

„neesen 35. Javanen, en gemonteerd met 12: Canons 12: snaph=n, picol Kruijt, 300:

p:s kogels, aanbrengende van Batavia 60: halve Leggers arak 10: Cop:s zout

2: Corgies Toebak, 20: d=o kleedjes, en van Paccalongang 130: Coijangs Rijst

Den 28: Julij retourneert denzelve van hier over grisse naar Batavia bemand

met 43: koppen en gemonteerd als boven:

Januarij

komt van Ternaten alhier den Capit:n Lieutenant ter zee Willem van der

Sluijs met zijn Bark De Johanna groot 130: Lasten, bemand met 24: Coppen en

33: Lijfligenen, gemonteerd met 8: metale stukken van 1: lb, 9: snaph:n 3: Pistoolen

150: lb buskruijt 100: lb kogels in z:t zonder eenige negotie

Den 30

d=o vervordert denzelve de reise naar Banda, bemand en gemonteerd als boven„

Februarij

Retourneert den bandas burger Hendrik Jacobs, met dezelfs Chialoup De Last

Drager groot 40: lasten en bemand met nog 19: koppen, gemonteert met 6: stukken

Canon zo metale als ijzer 2: metale draijbassen, 6: snaph=n 2: pistolen, 1: vatije kruijt

eenige ijzer rond scherp, en eenige loode snaph=n kogels, derwaarts mede voerende

10: pic:s dending, 5: d=o vis, 5000: oude klappers, en 500: bollen sw: zuijker dog komt den

14: Maart van een verloore reis te rug; en vertrekt weder.

Den 4

April bemand, gemonteerd en beladen als boven

_=o

komt door Contrarie wind en stroom van Sourabaja alhier ter houw den

naar Banda gedestineerde oud boekhouder jacob Van Garlingh p:r de Bark

gen:t de Swerver, groot 140: Lasten, bemand met 36: Javanen, gemonteerd met

8: stukken Canon„ 6: vaten buskruijs, en beladen met 100: Cojangs rijst, met

welke lading, hij:

den 19.

Maart, daar aan zijn reise na het Gouvernement Banda vervordert.

Maart

Komt alhier van Maccasser den burger Jan Hendrik Krookwits

met dezelfs Pantjalling de vliegende vis groot 15: Lasten, bemand

29: koppen, en gemonteerd met 2: p=s: Metale Stukken van 2: lb: 3: p=s

ijzere stukken, van 1: lb, 6: p:s snaphaanen en 100: lb: Buskruijt

mede brengende tot Negotie 21: mans en 6: vrouws slaven, 10: Cojangs

Rijst 2: d=o zout, 4: pijpen arak 12: kelders d=o 30: Corg=s Pakantoeloes, 30:

Corg=s Jav=s kleetjes 25: Cong:s Maccass: d=o 7: Corg: Chelas d=o 2: picols

Thee en 300: p=s Pajongs.

Den 30

keij, retourneert denzelve naar het Gouvernement Maccasser, be„

„mand met 22: koppen en gemonteerd als boven.