closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

A„o 1787:

_=o

_=o

15

ult=o

14:

Maart

Den 28:

April

Den 9:

Julij

Airiveert alhier van Ternaten den Chinees Jau Tjoekoe met dezelfs Chia„

„loup De Jonge Kema groot 25: Lasten bemand met 20: koppen, en gemon„

„teerd met 2: p:s ijzere Canons van 1: lb bals 1: p=s met ale paardelul„ 3: p=r

Snaph=n 2: p„s scheepspistoolen, 50: lb buskruijt en 25: p=s kogels in Z=t

zonder eenige Negotie goederen

April: retourneert denzelve na voorsz: Gouvernement, bemand en ge„

„monteerd als boven, mede voerende 12: p:s guinees gem: gebl: 22: p:s salempoeris

gem: gebl, 3: Coijangs zout, 5: Corg: Jav:s Kleedt:s 3: Leggers arak, en 100: bottels roode wijn

Komt van Maccasser hier ter rheede den Chinees Tjoa Soulo met dezelfs

Paduwakang groot 8: Lasten, bemand met 19: koppen, gemonteerd met 2: p=s

Rantakkens, 4: p:s snaph=n 2: p=s donderbussen en 30: lb kruijt, mede brengende

15: Corg:s Chineese Linnen in Z:t 100: p=s Pajongs, 15: picols Tarwemeel

2: Cojangs zout 3: rollen fluweel inz:t 15: d=o Chineese zijde stoffen in z:t

100: Tousongs bandejar, 50: d=o staale pannen in z:t 15000: kommen en pie„

„rings 5: Corg:s boegineese 10: d=o Salejereese Kleed=s, en 15: d=o Chitzen Chinas

Junij, vertrekt den Eigenaar met dat vaartuijg naar voorsz: gouvernement

te rug bemand met 17: koppen en gemonteerd als boven, mede voerende

20: p:s Chineese linne en eenige kleenigheeden

Vervalt alhier door bekome Lekkagie, tegen winden stroomen, den

van Banda naar Ceram bestemde burger Daniel Adriaan, met

de Jonk van den burger en Lerkenier Jan Marten Pietersz: groot 3:

Lasten bemand met 6: koppen, gemonteerd met 2: p=s kopere kantakken

1: p:s snaphaan, 10: lb buspoeder en eenige Loode koegels, ten handel

in hebbende 5: p:s guinees gem: gebl:, 10: p:s baftas, 3: Corg:s Jav: kleetjes in z=t

2: d=o Patollen, 150: p:s parrings, 11: douz: messen, 20: p:s bijlen en 30: p:s roode

Neusdoeken: /:onderstond :/ Amboina Nieuw Victoria den

Laatsten Augustus A=o 1787: /:was geteekent:/ J:n A=m

Schilling en A:m L:s van Hamel.—

Kruijt