closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N 21

109

Kruijt Reekening, van alle zoedanige panden buskruijk, alsen

waarlijke verkruijt, verschuit, en bedurven geraakt is op ’s E: Comp„s Pantjalling Do

Willem, geduurende de Reise van Batavia waar Amboinarin den Jaare 1787.

dal

Den 10: Januarij Condoesen &ampa Pattroonen gevuld, ver schiet

4:

18:

_:o 4: p„s 3: lb:s en 8 rd„s 1: lbz„ afgeblaasen, en met scherp gelad:

5„

25:

_o keerden kruijs &:a Cardoesen, verspiet

3„ 2:

2: c rebruarij 2: p„s 3: ponders, water nat en bedurven aftehaald

3:„

„.

—:

7:

1 3: water nat en bedurven, afgehaald

1:„ 8.

7.

_: 1 1: ponder schot voor de Serrejant van Alang

—„

10:

9:

„xdrie ponder, en agt pees Een ponders schooten, het falut voor ’t Casteel Nieuw riaria

13„ 7:

9:

—4: p„s Drie ponders en 3: p„s Een ponder schooten, voor de Monstering

10

8:„

somma Ponden

38:„ 9

/:onderstond:/ In 'sE: Comp„s Pantjalling voor noemd den 9: febr: 1787: /: geteekend:/ Jo„

Jhan Scholt en Hermanus de Vries-.

Heeden den 25: Augustus Anno 1707: Compareerde voor de vacel„

„kende Leeden ter Maand present mij Secretaris de hier omme gemelde Io„

„han scholts en Hermanus de vries aan dewelke deese kruijt ree„

„kening de novo bij forma van recollement voorgehouden zijnde daar

bij ten allen deelen is blijven persisteeren doende daar op den Eed en

Debita: forma onder het opsteeken van twee voorste vingeren sijner

regterhand en het uitstem der woorden:; zo: waarlijk helpe mij GEd Almagtig

/:onderstond:/ Aldus Gedaan Gerecolleert en B le„

„digh ter ordinaire Raadkamervan Justitie dato voorsz:

/:was geteekend:/ Johan Scholts en Hermanus de

Vries /:Lager:/ In kennisse van mij /:geteekend:/ W=m: Schoutenteel

/:inmargine:/ ons present /:geteekend:/ L: Wolsgaard en

P=r OStrouwshij

Cruij