closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

ruijt Reekening van de Inijalling de Wuenstig

gereekend van Primo September A„o 1786: tot Ut„: Augustus A„o 1787:

lb:

Daagen Maanden en waarde schooten voor zijn gedaan

Aan

Bors

Cruijt Schorp

1 /5.

en schoot tot b'andwoort van de Timallen De Victoria

den 26.

October

Blaasden de stukken en Draij Bassen af 10 2l: lb: en C: a 1: lb:

dito.

21.

1½.

Een Schoot om Boegzeer vaartuijgen op de hoek van de Saha

dito.

31:

3:

2: schooten in de bogt van Salima om Boegzeee vaartuigen

1„ November.

9: Salvoos schooten voor het aankontn op Sawaij

selve Dag

13½.

3: dito

g: salveer schooten voor het vertrekken van Sawaij

13½:

5: dito

1: Schoot op 11: vaartuigen voor de Rievier Makwang met scherp:„

1½.

11. dito:

1:

Sonder Reboe om Boegzeer vaartuigen van Boeroe

1.½.

12: dito:

3. schooten in de Bagt van Caijille voor Boegzeer vaartuigen„

4½:

21. Maart 3: _o voor de Baij„ Saparua om Boegzeer vaartuigen.

4½:

17: Maij Blaasde de Stukken en Draaijbassen af

1

5½:

. 22: d„o 1: schoot voor de Baij van Caijiller

1:½

14: Junij 2: schooten voor Laricque om Boegzeer vaartuijgen

3:

Somma 1 681

/:was geteekend:/ C: Christiaansz:

Heeden den 25:' Augustus A„o 1787: Compareerde voor de vacee

„de Leeden ter Maand present mij Secretaris Den gezaghebber van de

Pantjatling De Vriendschap Cristiaan Christiaansz: aan dewelke n

„se kruijt reekening de novo bij Forma van recollement voorgehouden zijne

daar bij ten allen deelen is. voorgehouden zijnde, daar bij ten allen blijven

persteeren doende daar op den Eel in Debita Conna onder het opsteeken d

Twee voorste vingeren zijner Regter hand en het uijtston Der woorden

zo waarlijk helpe mij God Almaarig /:onderston/ Mad

Gedaan, Gerecolleert en Eeedigt ter ordinaire Raadkamer van Juste

Dato voorts: /: was geteekend:/ C: Christiaansz: /: lager: In kennisse van m

/Geteekend:/ W=m: Schouten Rect„s /:in margine:/ ons present /:geteekend:/

P=r: Wolsgaard en I=r Ostrouw Kij

Cmn

1