closeTerug naar inventaris

Transcriptie

schap

110

Truwk Reekening van de Pajallang de Dijsorae

gereekend van P„rj: September A„o 1706: tot ult„o Augustus A:o 1787:

lb:

Bustrut

Daagen, Maanden, en waarde schooten voor zijn Gedaan.

aen

October

23.

Blaasden de stukken en Draeijbassen af verstrekt 10:2 lb: 8a1: lb:

6:

dito.

27:

5: schooten voorhis en roepen voor de Linjallang de vriend schap a 2: lb: onder

Poeloe Loehoe

7/3.

1: November

wat bevonden 4. van 2. lb: en 2: van 1: lbr:

7.½.

6:

dito

2. schooten op Dacamarassa om Boegzeer vaartuijgen a:

2 EtC=to op de Sogt na Sawaij

3.

1:

Desember

Blaasden de stukken en Draijbassen af- 10= a 2: lb: en 2: 1: lb:

6:

dito

9:

3: Schooten op de hoek van Noera= â 2 lbCr:

4½.

10.

dito

Twee _=o„ het rief van Poeloe Toelanom Boegzeer d: 2- lb :

3.

28:

dito

_=o de Negorij Bimoua om te vertrekken

Bevreest zijnde om tegen het rief aangeset te worden

3.

29:

dito

Nal bevonden 3: 9a „2 lb= Caliber

4½:

20

Februarij

3: schooten in de Bogt van Salima

om Boegzeer vaartuigen a=o 2 lb= Caliber

43

3:

Maart 2. schooten op het zuijder Eijland om te vertrekken„ a„ 2„ lb„ Caliber

3:

12:

dito visenteerden de stukken en bevonden k a 2 lb= wat: en bedurven

6:

7:

April 1: schoot voor fauwa voor de vaartuijgen van Sawaij

8: dito

t

__o

_

112

Somma

61½.

/:was geteekend:/: Ian Lievens. —:

Heeden den 25: Augustus A„o 1787: Compareerde voor de vaceerende Leeden der Maand

present mij Secretaris; Den gezaghebber van de Lantjalting de victoria Jan Lievense aan

dewelke dese twee kruit Reekeningen als Een van Primo October 1785: tot ult„o Augus„to 1788:

en Een van 2=e September 1786. tot ult„o Aug„ 1786: de vrooo bij forma van recollement voorgehouden

sijn is daar bij ten allen deelen beijven perstisteeren doende daar op den Eed in Debita

forma onder het opsteeken der twee voorste vingeren zijner regter handen het uiten„

den woorden (: zo waarlijk helpe mij EEd Almagtig:/ /:onder stond:/

Aldus Gedaan, Gerecolleert en B eedigt ter ordinaire Raad kamer

van Justitie dato voorsz: /:was geteekend:/ Ian Lievense /:lager:/ In kennisse

Van