closeTerug naar inventaris

Transcriptie

riquet

116.

N.o 8.

KegtsiO V van zodanige Covia Brie„

„ven en verdere Papieren als 'er thans Dublelvoudig

van Amboina voor Nederland overgezonden

worden.

bestaande in vijf Deelen, als

Eerste- Deel

Resolutien genoomen in Rade van Politie te Amboina in ’t Cas„

„teel Nieuw victoria zedert de laast afgezonde„

„ne van den 28:' September A„o p„o tot den 11:' Maij 1707.

Tweede= Deel, daarin

Brief van den wel Edelen Gestrengen Heer Adriaan de

Bock Raad Extra van Nederlands Indie en Gou„

„verneur en Directeur

beneevens

Den Raadto Amtboina Aan de Edele Hoge

Indiasche regeeringte Batavia gedateerd den 30. April deses Jaars

Vrief van, en Aan als evengedateerd den 25: Maij laast heden

Eerste rescriptie van, en aan als even gedateerd den 15 Junij A:o C:

Derde Deel off Een Pacquet waarin,

Secreete Brief van, en aan alseven gedateerd op heeden

Secreete Resolutien of Besoinge op die van Hunne Hoog Edelhee„

„den d’ dato 27: Maart 2 L: Cum bijlagen

Aparte

6

den