closeTerug naar inventaris

Transcriptie

waar in Aparted brief van en aan als even gedateerd op heeden

: met dies Bijlagen

Vierde Deel bevatende

P

voorgevallene op de door den Wel Edelen Gesu„

Dagregister van het

„gen Heer Gouverneur Adriaan de Bock

gedaane Hongij en Expeditie tocht, langs Ceramsch

binnen Cust en Hoofdjen, in het Jongst voorleden na„

„Jaar

ancx

de daar bij gehoorende Resolutien;

Vijfde Deel

Waar in

volgens het daar voor aan ingenaede register te vinden zijn

de volgende bijlagen.

als

Kruijt reekening van de Pantjalling Delft van de maand: sep„

„tember 1785: tot ult„o Augustus 1786:

Rapport. van de visitali van wegen, bruggen, brandspuijten door den

Fiscaal van Hamel en rooij en Wijkmeester gediend

op den 14: December A„o p„o

Berigt van Onderkooplieden en expresse gecommitteerden Bangeman

en Korenes voo de in het rijstpakhuijs bedurven

bevonden vijf lasten 898: lb: rijs, gediend den 26:' Jann: 178

Verklaaring van de gecommitteerden uijt de kleede winkel wegens te

min bevondene Lijwaten de dato 23. Maart L: L:

Suplicq van den opziender der werken Gabriel Nicolaas van Geur

„ricke om voldoening van 24: stuks ingekogte

Jatij balken gedateerd den 29:' Maart L: L:

Request