close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0253

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

riquet

116.

N.o 8.

KegtsiO V van zodanige Covia Brie„

„ven en verdere Papieren als 'er thans Dublelvoudig

van Amboina voor Nederland overgezonden

worden.

bestaande in vijf Deelen, als

Eerste- Deel

Resolutien genoomen in Rade van Politie te Amboina in ’t Cas„

„teel Nieuw victoria zedert de laast afgezonde„

„ne van den 28:' September A„o p„o tot den 11:' Maij 1707.

Tweede= Deel, daarin

Brief van den wel Edelen Gestrengen Heer Adriaan de

Bock Raad Extra van Nederlands Indie en Gou„

„verneur en Directeur

beneevens

Den Raadto Amtboina Aan de Edele Hoge

Indiasche regeeringte Batavia gedateerd den 30. April deses Jaars

Vrief van, en Aan als evengedateerd den 25: Maij laast heden

Eerste rescriptie van, en aan als even gedateerd den 15 Junij A:o C:

Derde Deel off Een Pacquet waarin,

Secreete Brief van, en aan alseven gedateerd op heeden

Secreete Resolutien of Besoinge op die van Hunne Hoog Edelhee„

„den d’ dato 27: Maart 2 L: Cum bijlagen

Aparte

6

den