closeTerug naar inventaris

Transcriptie

117

de Jong assistent Hoolboom om behouden

Requst n

qualiteit v Batavia verlost te worden, om aan

Hunne Hoog Edelheeden versoek te doen om te repatrieeren

Addres van d

n koopman buijten emplooij M„r Jan Willem

Hendrik van Rossum wegens zijn beswaar

over het bij Maccasserse brief geschreeven, mond

gesprek met zekere Prins Craan data

Publicatie

tegenden inwoer der kinderziekte g'affigeerd den 24. Maart

: L

Berigt van de gedaane examinatie aan den Cadet de marine

Dirk Hogerwaard in de theorie der Navigatie

anex

versoek- schrift van gedagten, piloot om als

sous Luijtenant te mogen optreeden de dato

11: en 12: April L L:

Berigt van de gecommitteerden uijt de Hoofd administratie wegens een

nige gevlekt bevonden Lijwaten in een per het schip

de Negotie aangebragt Lijwaat Pak gemerkt

N„o 77. gedagteekend den 6. Maart L:L:

Raat Reekening van de Weeskamer en wezen gelden onder ult„o Februa„

„rij dezes Jaars

Rapport van de overgave van de kleede winkel en geld Cassa door

Bangeman aan de Bourghelles ult„o Februa„

„rij L: L:

Rapport van de overgave, van het secretariaat van Politie door de

Bourghelles aan Brusz: d’ dato 6: Maart 22

Twee Berigten

van het dieptreden en stuatie van de schepen

de Negotie en ouwerkerke de Datis 14, en 22.

Februarij L L:

Cassa