closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijnen Eijsch wat te ruijm genoomen was hebben wij dewijl 'er

van hier niet meerder manschappen staan vervoerd te worden

als 'er aangebragt zijn en hij naar gewoonte voor 8: maan=

„den geproviandeerd is onsen Casteels opperchirurgijn Hofman

opgedraagen zo veel medicamenten als er uit de voorraad

gemist kan worden en toerijkende zoude zijn tot suplecie van

het te kort koomende aan gem: munting te verstrecken.

Met deese bodem vaart meede over den onderkoopman buij=

„ten Emplooij A.r Jan willem Hendrik van Rossum met

4: kinderen, wien wij daar toe gepermitteerd hebben op zijn

schriftelijk gedaane betooning dat hij in het gepasseerde

jaar onder 'sComp=s papieren aan uw Hoog Edelheeden

heeft laaten afgaan zijn submis versoek om mits tijds Ex:

„piratie desselfs verlossing te mogen erlangen en insgelijks

aan zijn broeder M=r Jacob Gorge van Rossum te Batavia

in ’t particuliere had toegesonden een ander Request om in

dien op het eerste geen gunstige dispositie mogt vallen het

tweede te presenteeren ten einde met afgeschreeven gagie te

vertrekken, dog den uijtslag van beide deese versoek schriften

hem ten eenmaal onbekend zijnde, hij in het onpekere ver:

„seerde wat uw Hoog Edelheeden over hem hebben gelieven

te besluijten onder te kenne gave, volkoomen overtuijgd te zijn

van de onmogelijkheijd om zijn huijshouden alhier langer te kum

„nen maunteneeren en dierhalven zig gedrongen rond te ver=

„soeken, om van hier met afgeschreeven gagie neevens huisge=

„sin na de Hoofdplaats te vertrekken ten eijnde in persoon zijn

nadere