closeTerug naar inventaris

Transcriptie

128

nadere versoeken bij uw Hoog Edelheeden te kunnen voor

stellen, wij hebben op dit een en ander ter onser setting van

23: febr L: L: in aanmerking genoomen hoe de gerugten willen

dat gem: van Rossum tot Hoofd van P=l Aij en Rhum zoude be=

„noemd zijn; dog dat men bij de ontfangene ’sComp: Brieven

geen de minste aanhaaling omtrend hem heeft gevonden en

terwijl seeker is dat hij in bekrompen omstandigheeden ver=

seerd hebben wij met afwijking van de daar teegen gestelde

order zijn verlossing g'accordeert dog met afgeschreeven

gagie op hoope van uw Hoog Edelheeden gunstige ap=

„probatie.

Den Luijtenant Militair Johan Paul Jacob Dresler in

A„o p„o bij ons, daar na meede bij uw Hoog Edelheeden mits

tijdo Expiratie ootmoedigst versoek gedaan hebbende, om

zijn verlossing na de Hoofd plaats te mogen erlangen, dog

uw Hoog Edelheeden daar in niet hebbende gelieven

te bewilligen heeft bij ons ondermaal op ’t lamentabel=

„ste daarom aangehouden en wij hebben ter onser sessie

van den 28: febr: L: L: reflectie slaande op de bij zijn

Request aangehaalde gegronde reedenen, namentlijk

om op Batavia bij uw Hoog Edelheeden door zijne bei=

de te bewerken dat hij weeder bij zijn te Maccasser agter=

„gelatene vrouw en kinderen, die zig aldaar mits zijn ab„

„sentie zoober in armoedig moeten behelpen te konnen

geraaken, hem gepermitteerd, na Batavia te mogen over=

„vaaren, dog met afschrijving zijner gagie met den dag van

zijn