closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn vertrek, weshalven hij tans met ouwerkerk meede

overvaart

Ook vertrekken bij deese geleegendheijd tot uw Hoog Edel=

„heeden over de Jong Assistenten.

Hendrik Hoolboom en Fredrik Willem Progers en na

luijd een der bijlagen versellende naamlijst van de hier verloste Dienaaren nog

d: ondermeester

1: glasemaker

1: Rademaker

1: hadlanger

2: slotemakers

Huijstimmerman

1:

1: Corporaal en

3: soldaten, die onaangesien alles is aangewend om hun tot een

langer verblijf te annimeeren egter niet te persuadeeren zijn

geweest mitsg:s 3: Jncurabele Persoonen dewelke volgens het hier

ingeslooten berigt van de opperchirurgijns van het Casteel en

Hospitaal aan sodanige accidenten laboreeren; waar

aan zij hier een langduurige en hoopeloose geneesing te

wagten hebben, en

Eijndelijk laten wij ook tot uw Hoog Edelheeden bij deesen

wel gesecureerd overgaan; seekeren spioij van de Rebel Noeko

gen=t Pattij onie die voor eenige Jaaren van zijn Negorij Hatoe=

„we gevlugt en zig bij den koning van Batjang had begeeven,

met wien hij A: p: op Pawaij te rug gekomen zijnde, door dien

vast bij voekor was gesonden en daar vier maanden was go=

„bleeven vervolgens. met de vloot van dien Rebel op de Negorij

Hatiling