closeTerug naar inventaris

Transcriptie

161:

162

16

164

vnde en Brieven en Papieren

mitsg„s nopenst verhandelen der percode van de Lasten en Winsten in de brief

't Versoek van den Koopman van Rossum om Extracten uijt de Maccassaarse brief

aan H: H: Ed:e

wegens het door den Heer Gouverneur Rijke over hem daar bij ter nederoestelde

aan Hun Hoog Edelheeden gerenvoijeert

’t schip ouwerkerk is den 25:' Maij LL: gedepacheert

de Brieven en papieren zullen als in ao p=o met een particuliere barcq overgezonden worden

de overgave van Secretarij is na de order gedaan

insertie van ’t Patriasche Extract en het antwoord daar op

referte aan de Resolutien

’t slot

Belastingen en Vergoedingen

1 verloorene Draaijbas aan 3: perzoonen de vergoedingen opgelegd

parg.

1001 lb: Rijst op reekening van den gezaghebber op de Pantjalling Delft: gesteld.

omtrent de uijtgeleeverde Ladingen is bereeds verhandelt

Bannelingen

eenige bannelingen

Smeeken

om dewijl haar bannissement g’expireerd is

ven als haar makkers

ontslagen te worden

3

Bekruijssingen

de bekruijssingen zijn met orembaijen geschied

Parg:

131

10

11:

12:

13

14:

15

314

167

168

169

310:

279:

2