closeTerug naar inventaris

Transcriptie

291

3.

4:

35.

236

237

38

Vervolg van Pienaren

en de p„l Eerste klerck Schouten die dienst opgedragen

de Boekhouter Coomans tot p„l Eerste klerk aangesteld.

den Lieutenant Dresler

zijne verlossing hoegestaan na de Hoofd plaats

dog geensints over Maccasser

om vermoedelijke oorzaaken

de onderkoopman Bangeman op zijne dringende instantie

als winkelier en Cassier ontslagen

en zijne verlossing over Banda toegestaan

is met eijgen vaartuijg afgestooken

te Hila te Houw gekomen

en Weder vertrokken

de winkel en tas aan Bourghelles opgedragen

den Boekhouder Brusz tot P„l secret„s van Politie benoemd

voordragt van Bourghelles en Brusz om bevestiging

Een digilanter Sergeant in quartier geplaatsz.

Twee assistenten na Batavia verlost

in dienst aangenomen

uijt den dienst gestelde perzoonen

na Batavia vertrokken

a

6:

bevorderingen

a Changementen

3: icurabele en 11: andere perzoonen

a

versoek om assistente kostgeld voor een soldaat aan de pen

Deserteurs

Een Inlands soldaat gedeserteerd

132

292

293

294:

295

296

297

298

299

300

301

302:

303

304

305

3.04:

304.

307

3:09

Tatg.