closeTerug naar inventaris

Transcriptie

115

Vervolg van Pongicatien en Sebouwen

de vermeerdering van 100: koppen is niet hoger dan tot 68: gekomen

van een sorgelijken aanschouw, beschouwd men de gebouwen op de buijten Comptoiren

de meerder verbruijkte Mlateriaalen van het nieuwe kruijt Maquazijn, heeft men ter

afschrijving gepermitteerd

de ongequalificeerde afbrake heeft aan de Heer Gouverneur eenige besenkinge gegeeven

men heeft niet dan onder Cautie de restituendo de afschrijving geaccordeert

volgens opgave Laboreert dit nieuw kruijthuijs aan veele defecten

men refereerd zig aan de Papieren die overgaan

hoe qualijk de Comp in de erectie der kruijthuijsen word gedient, bewaarheid de onber

vinding

het oude kruijt Maguazijn is in een nieuw gebouw verandert

dog hoe zich het daar in geborgen kruijt houd, kan men nog niet bedeelen

of schorn alle gemaakte precoutien voor het Maquazijn aan de Westkant, is het

kruijt daar in meede aan bederf onderworpen

’t kruijt word thans geprobeert en zal in ’t najaar vertoond worden

de bedugting wegens de afbrake van het kruijthuijs aan de oostkant heeft maar

alte wel bewaarheid

de remarques van den Lieut: Streck nopens de buijten wegt waren te wel gegrond

op de te kenne geeve van den opziender dat het nieuwe kruijthuijs voltooijd was

heeft men heb kruijt door gecommitt„s laten probeeren en het kruijthuijs Examineeren

propositie van dezelve om een pannedak over te leggen

31900: lb: kruijt dat de proef niet houd wierden er ontdekt

19000: lb: ter hermaling waardig en 12900: lb: als bedorven opgegeeven

eerstgem: heeft men quantiteijt is reeds overgezonden

en Laastgem: heeft men in zee laten werpen

4063: lb: van een Restant in a:o 1784: op winst en verlies afgeboekt

8837: lb: als ten eenemaal bedorven heeft men niet mogen laten afschrijven

wegens de daar teegen bekomene ordres der Heeren Meesters

onderzoek aan wien de oorzaakt van het bederf is toeteschrijven

Van Guericke wierd gelast zig voldoende te verantwoorden

beschuldigd den tient: streck aan pligt versuijm

vervolg

.

Korg

133

116

117

118

119

120:

121:

122:

123

124.

125.

126

127

128

129

130:

131:

132

133: