closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vervolg ven Fortificatien en Tebouwen

de monstratien met bijvoegde verklaringen van den Laasten daar tegen

Iarq.

Van Guericke nam aan met belegde documenten zijne ingebragte te slaaven

dezelve van verschillende en tegenstrijdige inhoud bevonden

tot de oplegging van de vergoedingen overgaande, wierden de gevoelens zeer deferent bevonden

reterte aan de advisen in de Resolutien g’insereerd

bij meerderheijd der stemmen, wierd van Querieke de vergoeding opgelegd

zijn versoek om borgen te mogen stellen in steede van de betaling.

niet.

wierd tegenstaande het Contracie sentiment van de Heer Gouverneur g’accordeert

men gedraagd zich, deeze affaire betreffende, aan de Resolutien en ample Considera„

„tie van den Heer Gouverneur

verdere remarques omtrent de oorzaak van het bederf aan het kruijt

betooging dat van Geuricke wel eenige Consideratie meriteerd

waarom men deese zaak, onder dit Hoofdeel beschreeven heeft

Plia Laanen

dank betuijging

voor de toegezonde Contanten, inzonderheijd voor het Paijement en

Duijten.

Geene uijtgaven dan die noodzakelijk zijn worden gedaan

men heeft de afgezondene Calculative bereekening iets hooger moeten neemen

om het g'exteerd gelds gebrek ende moeijte tot de inpalming der vendupenningen

en ter voorkooming van ongeteegendheid heeft men de uijtgave wat ruijmer genoo„

men

de restanten bij de winkel en kleine kas maaken grooter vertoning als inderdaad is

men vertrouwd dat N: W: Ed„e de Calculative bereek: van dit Jaar gunstiger zullen aanzien

500: Rd„s teegens 7/8: per C=to Smaands, zijn van de Diacorij overgenoomen

8000: Rijxd„s van de Heer Gouverneur zonder agio opwissel g’accepteerd

ƒ19: 8: 8: van Maccasser is door den tieut: Drester in Cas betaald

de ingekogte Huijsen en Erven zijn afbestaald

de opwissel g’accepteerde penn: worden genoteerd

vervolg.

134:

135

136

137:

138

139

140.

141

86

87

88

89

9

91

92:

93.

94:

9